Legislatie

- Legea nr. 107/25.09.1996 Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- Lege nr.310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

- Legea nr. 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile

- Legea nr. 311/28.06.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

- Hotararea nr. 898 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Instructiunilor privind exploatarea apelor subterane si a zonelor de interfata dintre apele dulci si cele sarate

- Hotararae nr. 930/11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

- Ordinul nr. 1.278/20.04.2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica

- Ordinul nr. 799/06.02.2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

- Ordinul nr. 873/21.02.2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodaririi apelor

- Ordinul 662/28.06.2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.

ATENTIE! Conform Legii Apelor nr. 107/2006, modificata si completata prin Legea 310/2004, alineatul 1, executia forajelor fara aviz se considera infractiune penala si se pedepeste cu 1-3 ani inchisoare sau 30.000-50.000 lei (RON) amenda penala. Conform alineatului 2, exploatarea fara autorizatie se sanctioneaza cu aceeasi pedeapsa